Մի լուսանկարի պատմություն

Այս լուսանկարում պատկերված է իմ տատիկը և պապիկը տատիկիս անունը Մարուսյա է իսկ պապիկիս անունը Մարտին։ Այս նկարում նրանք գնացել էին Մոսկվա, նրանք նկարվել են Մոսկվայի Վեդենխայի ցուցահանդեսում։ Այս նկարը նկարվել է 1976 թվականին:

Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Գործնական քերականություն

23. Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված Է, թե քանի՞ հնչյուն կա):

 Օրինակ՝

ասեղ (4) – ա, ս, ե, ղ:

Արմատ (5)- ա, ր, մ, ա, տ
երերալ (7) – յ, է, ր, ե, լ, ա, լ
երազ (5) – յ, է, ր, ա, զ
որոտ (5) – վ, օ, ր, ո, տ
տերև (5) – տ, ե, ր, ե, վ
որոշում (7) – վ, օ, ր, ո, շ, ու, մ
երևելի (8) – յ, է, ր, ե, վ, ե, լ, ի

24.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

եղևնի – 5 տառ, 7 հնչյուն:

Երիտասարդ – 9 տառ 10 հնչյուն
ոլոռ – 4 տառ 5 հնչյուն
ողնաշար – 7 տառ 8 հնչյուն
հրշեջ – 5 տառ 5 հնչյուն
գրքույկ – 6 տառ 6 հնչյուն
բարև – 4 տառ 5 հնչյուն
կարևոր – 6 տառ 7 հնչյուն
բաճկոն – 6 տառ 6 հնչյուն
ոտք – 3տառ 3 հնչյուն
երամ – 4 տառ 5 հնչյուն

Բնական թվերի գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Վիլյամ Սարոյանի մասին հարցեր

Վիլյամ Սարոյանը քանի՞ տարեկան էր երբ մահացել է նրա հայրը։
Վիլյամ Սարոյանը ո՞ր թվականին էր ծնվել։
Վիլյամ Սարոյանը քանի՞ տարեկան էր երբ նրա մայրը նրան տարավ մանկատուն։
Վիլյամ Սարոյանի առակներից քանի՞ առակ գիտես։
Որտե՞ղ է ծնվել Վիլյամ Սարոյանը։

Վիլյամ Սարոյանի մասին

Վիլյամ Սարոյանի մասին

2. Գրի՛ր վարժությունները։

9.Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ — արդ (հիմա), երդ,
որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ, հարդ, վարդ բարդ, բարձ, վարձ, վարկ, հարկ, հասկ, հաստ
ուղտ, աղտ, աղբ, աղա, տղա
գիրք, դիրք, ձիրք, կիրք

10.Խմբերից ընտրի՛ր իմաստով մոտ մեկական բառ և զույգեր կազմիր:

Ա. Հնչել, հնչյուն, բարեհունչ, հնչեղ:

Բ. Գեղեցկաձայն, ձայնել, ձայնեղ, ձայն:

Բարեհունչ – Գեղեցկաձայն

Հնչել- ձայնել

Հնչեղ-ձայնեղ

հնչյուն- ձայն

15.Տրված բառերում ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ:
յէ

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք

վօ

16. Տրված բառերում և տառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև:

էվ

Բ. Նաև, թեև, և:

յէվ

Մեկը և զրոն

Ինչ է բնությունը

InCollage_20220813_193850064

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է: Այն բաղկացած է կենդանի և անկենդան բաղա­դրիչներից: Բույսերը և բոլոր կենդանի օրգանիզմնե­րը՝ ներառյալ մարդը, կենդանի բնության մարմիններ են: Արեգակը, մոլորակները, աստղերը, քարը, գրիչը, քանոնը և այլն անկենդան բնության մարմիններ են։

Ի տարբերություն մյուս կենդանիների՝ մարդն օժտված է բանականությամբ և բնության բարիքնե­րը կարողանում է տնօրինել ըստ իր նպատակների։ Այդ պատճառով բնության վերաբերյալ գիտելիքնե­րը մեծ դեր ունեն մարդու կյանքում՝ առաջին հերթին բնությունը պահպանելու նպատակով: Բնությունը ուսումնասիրվում է տարբեր գիտությունների կողմից: Բնությունն ուսումնասիրող գիտությունների խումբը կոչվում է բնագիտություն:

Բնության մեջ մշտապես կատարվում են բազմապի­սի փոփոխություններ: Երկնքում իր դիրքն է փոխում Լուսինը, կայծակն է փայլատակում, անձրև է տեղում, երբեմն անձրևից հետո ծիածանն է հայտնվում, հա­տակին թափված ջուրն է գոլորշանում, ժանգոտում է երկաթե մեխը: Այս փոփոխությունները բնության երևույթներ են:

Բնության յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր առաջաց­ման պատճառները և առաջացնում է իր հետևանքնե­րը: Օրինակ՝ ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխության պատճառը Երկրի պտույտն է իր առանցքի շուրջ, իսկ տարվա եղանակների փոփոխությունները հետևանք են Արեգակի նկատմամբ Երկրի դիրքի փոփոխության: Մարմինների ցած ընկնելու պատճառը Երկրի ձգողու­թյունն է: Քամու առաջացման պատճառներից է օդի անհավասարաչափ տաքացումը: Օդի ջերմաստի­ճանի իջնելու պատճառով ձմռանը ջուրը սառչում է: Գարնանը ձնհալը օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու հետևանք է: Այս օրինակները միաժամանակ հաստա­տում են, որ բնության երևույթները փոխադարձաբար կապված են:

Ուսումնասիրելով «Բնագի­տություն» առարկան՝ դուք պատկերացում կկազմեք բնության զանազան երևույթների և դրանց առաջաց­ման պատճառների մասին, կարևոր տեղեկություններ կստանաք Տիեզերքի, Երկրի կառուցվածքի, բուսա­կան և կենդանական աշխարհների, մթնոլորտի, ջրո­լորտի և այլնի վերաբերյալ:

Առաջադրանք

  1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։
  2. Ըստ ուսումնական նյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ:
Կենդանի բնության մարմիններԱնկենդան բնության մարմիններ

Повторение

Допишите слово.

Узкая улица, маленькие дети, родные места, старoe кресло, французский артист, красивая жена, испанское вино, иностранный турист, русская литература, Летний сад, новое слово, российский президент, зелёные яблоки

Составьте предложения.

1. читать, я, журнал, интересный

Я читаю интересный журнал.

2. друг, фильм, смотреть, мой, новый

Мой новый друг смотрит фильм.

 3. бабушка, длинное, его, писать, письмо

Его бабушка пишет длинное письмо.

4. слушать, брат, американский, её, джаз

Её брат слушает американский джаз.

 Найдите соответствия, запишите полученные словосочетания.

 Города 

Задание 

Преподаватель 

Река

Пальто

День

Цветы

Фильм

Длинное пальто Большие города Широкая река Домашнее  Задание 

Молодой преподаватель Красивые цветы Интересный фильм

Важный день

Напишите словосочетания.

1. трудный — язык
Большая проблема
Трудное задание
Трудные слова

2. интересный — фильм

интересная книга
интересное письмо
интересные тексты

3. красивый — город

красивая река
красивое море
красивые улицы

4. большой — словарь,

большая комната
большое пальто
большие друзья

 5. старый — проспект,

старая чашка
старое здание
старые люди

Գործնական քերականություն

5.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ

6.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր:

Մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոն, մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն